(Aangevuld op 28-2-2024)
In mijn eigen straat heb ik een ontwerp gemaakt om het balkon op de 2e verdieping voor de "buren verderop" dicht te zetten. Hierdoor zou het huidige balkonoppervlak worden geïntegreerd in het woonoppervlak, wat resulteert in een ruimere kamer en meer mogelijkheden voor de indeling op deze verdieping.

Het eerste ontwerp, waarbij de nieuwe pui dezelfde afmetingen had als de bestaande balkondeuren met zijlichten, is helaas niet goedgekeurd door de Welstand. Inmiddels is een tweede ontwerp, waarin de nieuwe pui dezelfde afmetingen heeft als het "gat" van het huidige balkon, voorgelegd aan de Welstand voor beoordeling.

De oorspronkelijke woningen, gebouwd in de jaren '90, hadden aanvankelijk geen houtskelet dakopbouw en bestonden uit 2 bouwlagen. Vanwege het beperkte vloeroppervlak op de 1e verdieping, was er oorspronkelijk slechts ruimte voor 2 slaapkamers op de verdieping.
In de late jaren '90 heb ik bouwkundige tekeningen gemaakt voor een dakopbouw, waardoor extra woonruimte is gecreëerd. Destijds keurde de Welstand alleen een ontwerp goed waarin een balkon was opgenomen, om zo een meer open en gestructureerd straatbeeld te realiseren.
Als gevolg daarvan werden alle twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen uitgevoerd met een balkon op de 2e verdieping.

Nu, ruim twee en een half decennia later, zijn de stedenbouwkundige inzichten van de gemeente zodanig veranderd, dat de balkons nu wel zouden mogen vervallen en dichtgezet mogen worden.

2023-12-15_balkon-Jade-Zeewolde
Impressie van het tweede ontwerp

2023-12-15_plattegond-Jade-Zeewolde
plattegrond van de 2e verdieping

Update 28-02-2024

Inmiddels is de aanvraag van het Principeplan positief beoordeeld door de gemeente. Het ontwerp is bouwkundig verder uitgewerkt en gedetailleerd.
.
Op 13-2-2023 heb ik vervolgens de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen ingediend.
Hiermee is dit de eerste aanvraag die ik heb gedaan volgens het nieuwe Bouwbesluit, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Bij het invullen van de aanvraag kwamen een aantal nieuwe onderdelen aan bod, waar in het oude Bouwbesluit 2012 niet naar gevraagd werd.
Bij de aanvraag volgens het Bbl is het wel wat omslachtiger om als gemachtigde de aanvraag te verzorgen, omdat de aanvrager (in mijn geval, de opdrachtgever) eerst zelf de aanvraag moet starten. De aanvrager kan daarna de aanvrager (bouwbureau, architect), machtigen om de aanvraag verder in te vullen en in te dienen.