Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?

Sinds 1 januari 2024 vervangt het Bbl het oude Bouwbesluit 2012. Gelden hier nog steeds de oude regels voor vergunningvrij bouwen?

Voorbeeld situatie

We nemen als voorbeeld een uitbreiding van 4,00 ...

Continue reading...

In opdracht van Volbouw in Zeewolde heb ik een ontwerp voor een dakopbouw van een bestaande woning mogen maken.
Het betreft een twee-onder-een-kapwoning, waarvan de garages aan elkaar geschakeld zijn. Op de bestaande garage is daarvoor een dakopbouw ontworpen in de stijl van de bestaande woning.

...

Continue reading...

In opdracht van de familie Blitterswijk uit Zeewolde heb ik een situatietekening gemaakt voor de ontwikkeling van een minicamping op hun bestaande boerenerf. De camping zal plaats bieden aan 16 staanplaatsen.
Het campingterrein wordt aan drie zijden omgeven door randbeplanting, conform de eisen van...

Continue reading...

Voor een bestaande vrijstaande woning heb ik een ontwerp mogen maken van een achteruitbouw.
De woning maakt oorspronkelijk onderdeel uit van de "talud woningen" van het woningbouwproject "Perspectief" en is gebouwd in 1996-1997.

Continue reading...

(Aangevuld op 28-2-2024)
In mijn eigen straat heb ik een ontwerp gemaakt om het balkon op de 2e verdieping voor de "buren verderop" dicht te zetten. Hierdoor zou het huidige balkonoppervlak worden geïntegreerd in het woonoppervlak, wat resulteert in een ruimere kamer en meer mogelijkheden voor de i...

Continue reading...

Mijn eigen badkamer begint nu echt oud te worden en is daarom toe aan een renovatie. Als bouwkundig tekenaar heb ik mijn eigen woning natuurlijk al lang gemodelleerd in mijn tekenprogramma. Met een duidelijke, nauwkeurig maatvoering van de plattegrond en aanzichten van de wanden ben ik naar verschil...

Continue reading...

Nieuwe omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet is een wet in Nederland die als doel heeft om de regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het doel is om de ruimtelijke ordening, bouw, milieu, natuur en waterbeheer in één wet te bundelen. De Omgevingswet werd oorspronkelijk gepland om in 2021 in werking te treden, maar dit is uitgesteld tot uiteindelijk 01-01-2024.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Continue reading...

Balkan motorreis

Van woensdag 17 mei t/m dinsdag 6 juni heb ik een reis gemaakt die al 3 jaar lang op het programma stond, namelijk een reis met de motor naar Griekenland en weer terug!

In het voorjaar van 2020 stond er al een motortrip naar een internationaal motortreffen in Griekenland op het programma.
Omdat...

Continue reading...

Vandaag, 2 november 2022, heeft de Raad van State een streep gehaald door de zogenaamde Bouwvrijstelling.
Voor nieuwe bouwprojecten zal dan weer een stikstofberekening gemaakt moeten worden.

Uit de berekening zal moeten blijken dat de aanlegfase of bouwfase geen negatieve gevolgen heeft voor...

Continue reading...

De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de vestiging van een Kinderdagverblijf (Buitenschoolse Opvang, BSO) is begin oktober 2022 door de gemeente Zeewolde verleend.

In het voorjaar van 2022 heb ik de opdracht gekregen van Kinderdagverblijf de Vlinderboom uit Zeewolde om een nevenvestiging...

Continue reading...

In september 2021 heb ik voor een Twee-onder-een-kapwoning te Dronten het schetsontwerp gemaakt. Inmiddels is de bouw van de woningen zo goed als voltooid.

De opdrachtgever heeft mij de bijgaande foto's gestuurd. Mooi om te zien dat de visualisaties die ik in de ontwerpfase heb gemaakt goed lijk...

Continue reading...

Bouwkundig tekenwerk uitgevoerd in opdracht van een architectenbureau voor de renovatie van een twee-onder-eenkapwoning aan de Nieuwe Kerkstraat in Huizen.

In opdracht van HBN architecten te Amsterdam-Duivendrecht het tekenwerk uitgevoerd voor de verbouwing en renovatie van deze woning. Door geb...

Continue reading...

Ontwerp voor de uitbreiding van een hoekwoning aan de Dasseburcht te Zeewolde. Het ingediende principeplan ligt momenteel nog ter beoordeling bij de gemeente, maar we zijn voorzichtig positief om dit plan te kunnen uitvoeren!

De opdrachtgevers willen de woning uitbreiden met een dakopbouw boveno...

Continue reading...

Ook dit jaar heb ik al weer voor diverse (voornamelijk agrarische bedrijven) controleberekeningen van dakconstructies gemaakt. In dit voorbeeld een spant van een loods aan de Lepelaarweg 10 in Zeewolde van v.o.f. De Groot (ze verkopen trouwens lekkere biologische aardappelen).

Bij het maken van...

Continue reading...

Voor een particuliere opdrachtgever heb ik een voorlopig ontwerp voor een nieuw te bouwen vrijstaande woning in Almere mogen maken. Medio februari hebben we een principeverzoek bij de gemeente ingediend.

Uitgangspunt was om een robuust gebouw te ontwerpen met degelijke materialen, maar wel met e...

Continue reading...

Voor de nieuwbouw van een bedrijfspand voor SafetyLift in Nieuw Vennep heb ik constructieberekeningen gemaakt voor de staalconstructie en de bedrijfsvloer.

De berekeningen en constructietekeningen zijn gemaakt in opdracht van Konstruktiewerken Börger te Vinkeveen.

Het bedrijfspand bestaat...

Continue reading...

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Deze eisen gelden voor zowel woningbouw, als voor utiliteitsbouw.

Het huidige Bouwbesluit stelt tot 1 januari 2021 door middel van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)...

Continue reading...

Op basis van door de particuliere opdrachtgever aangeleverde schetsen wat betreft de gewenste vormgeving, materialen en kleuren een ontwerp gemaakt voor een nieuw te bouwen twee-onder-eenkapwoning.

De opdrachtgevers hebben een kavel gekocht in de gemeente Dronten (Flevoland). Het gemaakte schets...

Continue reading...

Voor de transformatie van een kantoor naar woningen op het Planetenveld in Zeewolde heb ik de bouwbesluit toetsingen voor oppervlaktes, daglicht en ventilatie gemaakt en tevens de brandveiligheidseisen,- en voorzieningen op de plattegronden aangegeven.

Architect Erwin Oehlers uit Zeewolde heeft...

Continue reading...

Begin 2017 ben ik begonnen met het ontwerp voor de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal aan de Nekkeveldweg in Zeewolde. In eerste instantie wilde mijn opdrachtgever alleen de mestkelder bouwen en pas in een latere fase de bovenbouw.

Uiteindelijk is toch besloten om de hele stal in één keer t...

Continue reading...

De uitbreiding van de ligboxenstal met een oppervlak van 3170 m² is begin 2017 van start gegaan en in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

De nieuwbouw is in het verlengde van de bestaande stal gebouwd, waardoor de totale lengte uitkomt op 164 m.
In totaal kunnen er nu 528 stuks melkvee en 4...

Continue reading...

Wilt u op een bestaand dak zonnepanelen gaan leggen? Doe dit dan niet zonder eerst een controleberekening van de bestaande dakconstructie te laten maken!

Uw verzekeraar wil aangetoond hebben dat de bestaande dakconstructie voldoende sterk is om het extra gewicht van zonnepanelen te kunnen dragen...

Continue reading...

Voor de nieuwbouw van een woonboot aan de Beloop (Blauwe Diamant) in Zeewolde is afgelopen week de omgevingsvergunning verleend.
Voor dit project heb ik het bouwkundige tekenwerk gemaakt en de bouwbesluitberekeningen (EPC, daglicht, ventilatie en MPG berekening).

De “fundering” bestaat uit een pr...

Continue reading...

De uitbreiding van een fruitbewaarplaats aan de Bloesemlaan 23 te Zeewolde is bouwkundig bijna gereed. Eind 2018 is de gewapend betonvloer van de loods onder dak gestort. Inmiddels zijn de koelcellen geplaatst, deze bestaan uit geïsoleerde stalen sandwichpanelen.

Voorin de koelcellen bevinden z...

Continue reading...