De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de vestiging van een Kinderdagverblijf (Buitenschoolse Opvang, BSO) is begin oktober 2022 door de gemeente Zeewolde verleend.

In het voorjaar van 2022 heb ik de opdracht gekregen van Kinderdagverblijf de Vlinderboom uit Zeewolde om een nevenvestiging te realiseren in een bestaand bedrijfspand aan de Jupiterweg 25. Het pand staat tegenover het bestaande Kinderdagverblijf.
Om de transformatie van een bedrijfsruimte (industriefunctie) naar een vestiging voor Buitenschoolse Opvang (BSO) mogelijk te maken, moeten er uiteraard diverse aanpassingen aan het bestaande pand gedaan worden.
Bij een transformatie mag volgens het Bouwbesluit 2012 voor bepaalde onderdelen worden voldaan aan de eisen voor bestaande bouw (denk aan bijvoorbeeld de isolatie van de gebouwschil).

Vanwege de functieverandering gelden voor een aantal zaken begrijpelijkerwijs de eisen voor nieuwbouw. Te denken valt hierbij aan de eisen voor gezondheid (daglicht en ventilatie) en de eisen voor (brand)veiligheid.

Omdat er deels een nieuwe verdiepingsvloer zal worden aangebracht, heb ik daar ook de constructieberekeningen voor gemaakt.

Het is in ieder geval fijn dat het bestaande pand, dat al een tijd leeg stond, weer een nieuwe bestemming krijgt.

Vergunning-kinderdagverblijf-Zeewolde
Plattegronden van de vergunning tekening


Af en toe plaats ik berichten op Twitter, ik vind het leuk als je mij wilt volgen. Verder ben ik te vinden op LinkedIn, maar wil je een bericht sturen, mailen, of mij bellen, ga dan naar de Contactpagina.

Next Post Previous Post