Nieuwe omgevingswet gaat in op 1 januari 2024

De Omgevingswet is een wet in Nederland die als doel heeft om de regelgeving omtrent de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het doel is om de ruimtelijke ordening, bouw, milieu, natuur en waterbeheer in één wet te bundelen. De Omgevingswet werd oorspronkelijk gepland om in 2021 in werking te treden, maar dit is uitgesteld tot uiteindelijk 01-01-2024.

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Continue reading...