Begin 2017 ben ik begonnen met het ontwerp voor de uitbreiding van de bestaande ligboxenstal aan de Nekkeveldweg in Zeewolde. In eerste instantie wilde mijn opdrachtgever alleen de mestkelder bouwen en pas in een latere fase de bovenbouw.

Uiteindelijk is toch besloten om de hele stal in één keer t...

Continue reading...

De uitbreiding van de ligboxenstal met een oppervlak van 3170 m² is begin 2017 van start gegaan en in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

De nieuwbouw is in het verlengde van de bestaande stal gebouwd, waardoor de totale lengte uitkomt op 164 m.
In totaal kunnen er nu 528 stuks melkvee en 4...

Continue reading...