De uitbreiding van de ligboxenstal met een oppervlak van 3170 m² is begin 2017 van start gegaan en in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen.

De nieuwbouw is in het verlengde van de bestaande stal gebouwd, waardoor de totale lengte uitkomt op 164 m.
In totaal kunnen er nu 528 stuks melkvee en 457 stuks jongvee gehuisvest worden.
De ligplaatsen van de uitbreiding hebben een dwarsopstelling. Achter de bestaande stal zijn 3 voergangen opgenomen, twee keer 1-2-1 rijen ligboxen en achteraan een jongvee afdeling met strohokken op gatenroosters en boxen op roosters.

Bouwbureau Wedekind heeft vrijwel alle benodigde werkzaamheden verricht om de uitbreiding mogelijk te maken:

  • ontwerp van de uitbreiding en alle bouwkundig tekenwerk
  • opstellen wijzigingsplan bestaande uit regels, toelichting en een plankaart
  • aanvraag omgevingsvergunning
  • aanvraag Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb), AERIUS berekening en een milieutekening, of inrichtingstekening
  • brandveiligheidsrapportage en risico analyse met daarbij een vuurlastberekening.
  • technische omschrijving en aanbesteding

Het maken van een archeologisch voorzonderzoek is uitbesteed aan Transect te Utrecht.

Sonderingen en een funderingsadvies zijn gemaakt door IJB Geotechniek te Lemmer.

De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Aannemersbedrijf Hoes B.V. te Horssen


Af en toe plaats ik berichten op Twitter, ik vind het leuk als je mij wilt volgen. Verder ben ik te vinden op Facebook en op LinkedIn, maar wil je een bericht sturen, mailen, of mij bellen, ga dan naar de Contactpagina.