Vandaag, 2 november 2022, heeft de Raad van State een streep gehaald door de zogenaamde Bouwvrijstelling.
Voor nieuwe bouwprojecten zal dan weer een stikstofberekening gemaakt moeten worden.

Uit de berekening zal moeten blijken dat de aanlegfase of bouwfase geen negatieve gevolgen heeft voor stikstofgevoelige natuurgebieden (Natura-2000).

Dit staat in een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 november 2022 in de zaak over het zogenoemde Porthos-project. Het Porthos-project maakt de opslag mogelijk van CO2 uit het Rotterdamse havengebied in lege gasvelden onder de Noordzee.

Deze uitspraak heeft niet alleen gevolgen voor het Porthos-project, maar is van toepassing op alle nieuwe bouwprojecten in heel Nederland.

De Raad van State benadrukt wel dat de uitspraak geen algehele bouwstop tot gevolg heeft. De spelregels van voor 1 juli 2021 gaan weer gelden. Dat betekent dat per bouwproject moet worden onderzocht wat de stikstofgevolgen zijn voor beschermde natuurgebieden.
Lees hier de toelichting op de site van de Raad van State.

Stikstofberekening laten maken

Bouwbureau Wedekind kan voor nieuwe bouwprojecten een stikstofberekening maken.

Voor de berekeningen van de bouwfase en de gebruiksfase wordt de rekentool AERIUS calculator gebruikt. Uit de AERIUS berekeningen zal moeten blijken of het project wel of niet leidt tot stikstofdepositie op stikstofgevoelige nartuurgebieden.

Als de conclusie is dat er een (mogelijk blijvende) toename is van stikstofdepositie binnen het project of de locatie, waardoor significante effecten niet bij voorbaat kunnen worden uitgesloten, dan is er mogelijk toestemming nodig in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) op het gebied van stikstof.

Vraag hier een offerte aan voor het maken van een stikstofberekening.


Af en toe plaats ik berichten op Twitter, ik vind het leuk als je mij wilt volgen. Verder ben ik te vinden op LinkedIn, maar wil je een bericht sturen, mailen, of mij bellen, ga dan naar de Contactpagina.

Next Post Previous Post