Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG).

Deze eisen gelden voor zowel woningbouw, als voor utiliteitsbouw.

Het huidige Bouwbesluit stelt tot 1 januari 2021 door middel van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) eisen aan energiezuinigheid van nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen. Met de invoering van BENG in 2021 komen de huidige EPC eisen te vervallen.

Om de energieprestatie bij BENG te bepalen, wordt getoetst op 3 afzonderlijk te halen eisen:

 1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².j).
  • Aandacht voor isolatie van de gebouwschil, oriëntatie- en oppervlakte van ramen al in de ontwerpfase meenemen.
  • Een compact ontwerp, met een zo klein mogelijk verliesoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak heeft de voorkeur.
 2. Het maximale primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m².j)
  • Hierbij spelen het rendement van de aan te brengen installaties, de systeemverliezen en hulpenergie een rol.
 3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).
  • De energie moet duurzaam worden opgewekt.

Wartmeweerstanden

Momenteel wordt de Rc-waarde nog berekend volgens de NEN 1068. Vanaf 1 januari 2021 wordt dat de NTA 8800 voor alle gebouwen die aan BENG moeten voldoen. Met deze nieuwe rekenmethode, zullen de Rc-waarden wat hoger uitvallen dan nu het geval is.

Volgens rekenmethode NTA 8800 worden de nieuwe minimale Rc eisen voor nieuwbouw:
3,7 m²K/W voor vloeren
4,7 m²K/W voor gevels
6,3 m²K/W voor daken.

Hieronder een voorbeeldberekening van een SAB sandwich gevelelement (SAB WB 100.1000):

 • conform de NEN 1068: Rc-waarde 4,50 m²K/W
 • conform de NTA 8800: Rc-waarde 4,71 m²K/W

Af en toe plaats ik berichten op Twitter, ik vind het leuk als je mij wilt volgen. Verder ben ik te vinden op LinkedIn, maar wil je een bericht sturen, mailen, of mij bellen, ga dan naar de Contactpagina.

Next Post Previous Post